START COMPANY LTD

 

 • Business Office

  No 2, Street 46, Binh Trung Dong Ward. Distrit 2

  Tel: (028) 3743.7400 - 3743.7401

  Fax: (028) 3743.7406

  Email: start307@khoinghieppackaging.vn

 • Head office

  307 Doan Van Bo Str. War. 13, Dist. 4, Ho Chi Minh City, Vietnam.

  Tel: 0908.172.512 (Ms Khuyên).

  Fax: (028) 3743.7406

  Email: start307@khoinghieppackaging.vn

 • Brand office

  GH05-L08-Khu Đô Thị Đặng Xá, Gia Lâm – Hà Nội

  Tel: (024) 3676.3066 - 3676.3078

  Fax: (024) 3676.3079

  Email: start307@khoinghieppackaging.vn


Xem bản đồ lớn
 


    (*)
(*) Full Name
 
Address
 
Tel
 
(*) Email
 
(*) Topics
 
(*) Sent to
 
(*) Content Details