A333

A333

XUẤT XỨ: Ý.

Kích thước đai:    

A332: 9.5 – 13 x 0.38 – 0.5   mm.

A333: 13  – 20 x 0.38 – 0.58 mm.

Mối nối: không dùng nẹp sắt.

Trọng lượng máy:

A332: 3.3 Kg.

A333: 3.9 Kg.