A461

A461

XUẤT XỨ: Ý.

Kích thước đai: 19/25/32 x 0.63 – 1.0 mm.

Loại nẹp sắt: nẹp kín.

Mối nối: Vấu Đôi

Trọng lượng: 4.2 Kg.

 
Sản phẩm cùng loại