Băng giấy

Băng giấy

Băng giấy

Thông số kỹ thuật :
Băng giấy : (20mm to 50mm) * 150 met.