Dây đai nhựa PET

Dây đai nhựa PET

Kích thước: 9 - 25 mm.