Hội chợ ProPak Vietnam vào ngày 1 tháng 3 năm 2012 in TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công ty Tiên Sơn đặt mua hệ thống đóng đai hoàn toàn tự động cho 4 đai (sản phẩm đóng là gạch Granite kích thước 800mm x 800mm)

 

 

Lần đầu tiên hệ thống đóng đai hoàn toàn tự động ứng dụng cho sản phẩm đóng 4 đai được trưng bày tại hôi chợ ProPack tại Việt Nam. Hệ thống đóng gói nhận được sự quan tâm của các khách hàng ở các ngành công nghiệp do tính hiệu quả tăng công xuất đóng gói.