Giới thiệu dây chuyền thiết bị sản xuất gạch bê tông chưng áp (AAC) đồng bộ và hoàn chỉnh của Sankon


Giới thiệu dây chuyền thiết bị sản xuất gạch bê tông chưng áp (AAC) đồng bộ và hoàn chỉnh.


Hội chợ ProPak Vietnam
Ngày 29 tháng 2 - Ngày 2 tháng 3, 2012
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam


Hội chợ ProPak Vietnam vào ngày 1 tháng 3 năm 2012 in TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công ty Tiên Sơn đặt mua hệ thống đóng đai hoàn toàn tự động cho 4 đai (sản phẩm đóng là gạch Granite kích thước 800mm x 800mm)

 


Hội chợ ProPak Vietnam
Ngày 2 tháng 3, 2012 tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam