Hội thảo giới thiệu thiết bị đóng bó tiền tự động và đóng thếp tiền tự động được tổ chức tại Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam năm 2007


        Hội thảo tại hội trường trụ sở chính của Ngân Hàng BIDV với sự tham gia của bộ phận kho quỹ của các chi nhánh ngân hàng BIDV trên địa bàng Hà Nội và các tinh lân cận