Trang chủ

Dịch vụ

DỊCH VỤ SỬA CHỮA

Chúng tôi nhận sửa chữa tại công ty khách hàng hoặc tại trạm bảo hành của công ty TNHH KHỞI NGHIỆP các thiết bị, máy móc đóng gói của các hãng.... bao gồm:

- Máy đóng đai tự động, máy đóng đai bán tự động.

- Máy quấn màng tự động, máy quấn màng bán tự động, Robot quấn màng.

- Dụng cụ đóng đai cầm tay, dụng cụ đóng đai dùng Pin, dụng cụ đóng đai dùng hơi các loại.

       Ngoài ra công ty chúng tôi còn nhận hợp đồng sửa chữa và bảo dưỡng máy hoặc hệ thống máy tự động định kỳ tại công ty khách hàng.